Binnenkort
verkrijgbaar !

De Antitankgracht van de Vesting Antwerpen.

Robert Gils en George Melis


Aan de hand van 6 gedetailleerde wandelingen wordt de lezer op deskundige wijze rondgeleid langs de Antitankgracht.

Voorinschrijving à 13,5 € portkost België inbegrepen ipv 15 €.
In de kijker

Fort Napoleon te Oostende

Aan het eind van de 18de eeuw annexeert Frankrijk onze gewesten.
Napoleon vreest een aanval vanuit Engeland op de haven van Oostende en laat daarom in 1811 een imposant fort in de duinen optrekken. Tot een Britse aanval komt het echter nooit: het fort doet enkel dienst als wapenopslagplaats en als verblijfplaats van het Franse leger.

Na de val van Napoleon in 1814 valt het ten prooi aan diefstal en vandalisme.
In de beide wereldoorlogen krijgt het fort opnieuw een bestemming als artilleriekwartier van het Duitse leger.

Er worden verschillende pogingen ondernomen om het fort een nieuwe functie te geven. Het wordt achtereenvolgens soldatenkwartier, heemkundig museum en kinderspeelplaats…. Maar telkens is de opbloei van het oude duinenfort van korte duur. Pas in 1976 wordt het fort Napoleon als monument beschermd. De oprichting van de vzw fort Napoleon laat dan nog even op zich wachten tot het midden van de jaren negentig. Pas dan kan er echt werk gemaakt worden van de herwaardering.


Fort Napoleon voor de restauratie.

Het beheer komt in handen van Erfgoed Vlaanderen, dat de voormalige militaire vesting in de eerste plaats een cultuurtoeristische en educatieve functie geeft.

Toekomstplannen

Na een geslaagde restauratie en herinrichting van het fort Napoleon, wordt momenteel de herwaardering van het historisch glacis rond het fort voorbereid.

Het glacis, inmiddels volledig verdwenen, vormde een essentieel element in het verdedigingssysteem van het fort.
De herwaardering van het glacis betekent een belangrijke meerwaarde voor de globale restauratie.
Ook vanuit ecologisch standpunt is dit een opportuniteit: als de storende asfaltwegen en afrasteringen worden vervangen door milieuvriendelijke alternatieven en het glacis beplant wordt met aangepaste plantensoorten, ontstaat er spontaan een natuurlijke harmonie met de omliggende omgeving.

Een bezoek brengen aan fort Napoleon


Het fort kan individueel bezocht worden of in groep begeleid door een gids of een audiogids. In het fort vinden ook regelmatig hedendaagse culturele activiteiten plaats zoals tentoonstellingen.

In de bistro kan u steeds terecht voor een aangename verpozing en het restaurant doet u genieten van al het lekkers dat onze kust te bieden heeft. De sfeer en de aankleding zijn werkelijk exclusief.

Met dank aan Martine Vanhooren, Fort Napoleon.

Meer info op www.fortnapoleon.be

Vesting Flash: gratis nieuwsbrief van Simon Stevin met  overzicht van activiteiten en actualiteit.  Zo blijf je steeds op de hoogte.  

Klik hier en ontvang gratis Vesting FlashBij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog speelden de forten een belangrijke rol.  

De 100ste verjaardag vormt een tastbaar aanknopingspunt om  de versterkingen  onder de aandacht te brengen.
Lees meer