Antwerpse forten 1914
door Robert Gils

Prachtig kijk- en leesboek over de Antwerpse forten in 1914 en vandaag.

   

Het verhaal van de Antwerpse forten en de Duitse belegering in woord en beeld aan de hand van talloze historische documenten en sfeervolle actuele foto's.  
Hardcover - 240 pag

kalender

Nieuws
Unieke WO 1 artilleriestelling (her)ontdekt te Kruibeke.

Het betreft een batterij die bestaat uit drie open beddingen voor artillerie en één bunker. De open beddingen liggen in een 1/3e cirkel rond de bunker. Rond elke open bedding zijn er drie munitienissen.  
De artilleriestelling te Kruibeke was zeer waarschijnlijk voorzien om artilleriesteun te verlenen aan de verdediging in de zone tussen de forten Haasdonk en Steendorp. Trouwens het is opvallend dat in deze zone drie artillerie waarnemingbunkers zijn waar in totaal slechts 24 bunkers werden gebouwd. Dit toont wel aan dat er in die zone artilleriesteun voorzien was.
De open beddingen 

Inventarisatieplan 1935Deze bestaan uit een quasi vierkante plateau van 5.55 m diameter en een korte zijde van 4.00 m. In het midden van de bedding zijn nog de stalen pinnen te zien waarop de bodemplaat van het affuit bevestigd was. 

De munitienissen 

Elke bedding is voorzien van drie betonnen munitienissen.  De munitienissen zijn gemaakt uit beton en afsluitbaar met twee deuren. 

De bunker 

De bunker heeft een  een magazijn / munitieopslag functie. Er zijn twee toegangen die tegenover elkaar gelegen zijn en die afsluitbaar zijn met houten deuren. In één van de deuropeningen is nog steeds de houten deurstijl aanwezig.

Enkele munitienissen

Historische achtergrond

Vanaf het voorjaar van 1916 hield de Duitse inlichtingendienst een geallieerde landing in Nederland voor mogelijk. Vanuit Nederland zouden de geallieerden niet alleen de Duitse vloot- en luchtmachtbasis aan de Belgische kust (Brugge- Zeebrugge-Oostende) en deze in de Bocht van Helgoland kunnen aanvallen, maar ook het Duitse Westfront (4e Armee) in de rug te kunnen treffen. In het najaar van 1916 werd besloten in België versterkingen op te richten tegenover de Nederlandse grens : - de "Hollandstellung" (van de kust tot Antwerpen), - de "Stellung Antwerpen-Turnhout" (langs het kanaal van Antwerpen-Turnhout), - tegelijk zouden in Antwerpen de, voor de Duitsers belangrijke, fronten versterkt worden. In de eerste helft van 1917 werden de Duitse bunkers door de Duitse Genie gebouwd met opgeëiste Belgische werkkrachten. Vanaf de zomer 1917 werden de Gruppe Gent met twee infanteriedivisies en een cavaleriedivisie en de Armeegruppe Antwerpen met vier infanteriedivisies en twee gemengde brigades opgesteld.

De batterij in de Hollandstellung.

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak was de kringstelling rond Antwerpen met forten en schansen niet volledig afgewerkt. Op de linkeroever eindigde ze bij het fort van Haasdonk. Vanaf daar tot aan Doel was er een onverdedigde strook van ongeveer 20 Km. Om die strook alsnog te verdedigen besloot de Belgische militaire overheid in 1914 het gebied ten noorden van Vrasene tot aan de Nederlandse grens onder water te zetten.In het overblijvende deel werden veldstellingen aangelegd. 

Na de inname behielden de Duitsers de totale loopgravenlijn. In 1916 besliste het Duitse Oppercommando op de linker Schelde-oever een verdedigingslijn te bouwen om Antwerpen te verdedigen. Maar hier ontstond ook hetzelfde verdedigingsprobleem rond het gat tussen Vrasene en Haasdonk. Zij bouwden hiervoor een linie bestaande uit verschillende types van kleine betonnen bunkers die elk een aparte functie hadden : personeel, observatie, geschutsbunkers voor mitrailleur of geschut, Voor de bunkerlinie liep een prikkeldraadversperring. 


Grotere kaart weergeven

Met dank aan Frank Philippart en Raymond Van Meirvenne.Vesting Flash: gratis nieuwsbrief van Simon Stevin met  overzicht van activiteiten en actualiteit.  Zo blijf je steeds op de hoogte.  

Klik hier en ontvang gratis Vesting Flash

Bij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog speelden de forten een belangrijke rol.  De herdenkingen vormen een tastbaar aanknopingspunt om  de versterkingen  onder de aandacht te brengen.   Lees meer
Onze partners

    

Member of the International Fortress Council     

Als het over forten, bunkers of andere versterkingen gaat...