Antwerpse forten 1914
door Robert Gils

Prachtig kijk- en leesboek over de Antwerpse forten in 1914 en vandaag.

   

Het verhaal van de Antwerpse forten en de Duitse belegering in woord en beeld aan de hand van talloze historische documenten en sfeervolle actuele foto's.  
Hardcover - 240 pag

kalender

Nieuws
De Antitankgracht van de Vesting Antwerpen

Robert Gils en George Melis, Simon Stevin V.V.C

Het eerste boek over de Antitankgracht werd in 1990 uitgegeven door  Simon Stevin V.V.C. Het was de postume uitgave van een compilatie uit het manuscript van Joseph de Hasque (1925-Joseph de Hasque1988) dat de bouw van de Antitankgracht beschreef.   

Een nieuwe uitgave is aan Joseph de Hasque opgedragen en blijkt in een ruime behoefte te voorzien. De kennis over historische militaire bouwwerken wint meer en meer aan belang. Men wil graag meer weten over het versterkt erfgoed dat  in het landschap wordt aangetroffen. Recent is er ook veel aanvullende informatie uit de archieven aan het licht gekomen. 

Een verfrissende wetenschappelijke kijk op de Antitankgracht in al haar facetten.

Naast het ontstaan, de bouw en de gedetailleerde beschrijving van de Antitankgracht besteden de auteurs Robert Gils en George Melis ook aandacht aan de rol die ze speelde bij het uitbreken van de 2de WO, en de post-Bellum tijd.   Het boek gaat ook dieper in op de bunkers die zich langs het traject van de Antitankgracht bevinden. 

6 gedetailleerde wandelingen : een staalkaart van de Antitankgracht.

Het tweede deel van het boek is opgevat als een vlot leesbare wandelgids.  De lezer / wandelaar maakt ook in het terrein stap voor stap kennis met de verschillende facetten van de Antitankgracht.  

Bestel nu.

15 € + 2,25 € portkosten België.

a. Geef uw volledige naam en verzendadres op.

b. Schrijf het bedrag van 17,25 €  over op rekening IBAN BE 13 9530 5123 2739 - BIC CTBK BE BX van Simon Stevin V.V.C.  Zodra we uw betaling  hebben ontvangen wordt uw exemplaar  opgestuurd.
Vesting Flash: gratis nieuwsbrief van Simon Stevin met  overzicht van activiteiten en actualiteit.  Zo blijf je steeds op de hoogte.  

Klik hier en ontvang gratis Vesting Flash

Bij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog speelden de forten een belangrijke rol.  De herdenkingen vormen een tastbaar aanknopingspunt om  de versterkingen  onder de aandacht te brengen.   Lees meer
Onze partners

    

Member of the International Fortress Council     

Als het over forten, bunkers of andere versterkingen gaat...