Binnenkort
verkrijgbaar !

De Antitankgracht van de Vesting Antwerpen.

Robert Gils en George Melis


Aan de hand van 6 gedetailleerde wandelingen wordt de lezer op deskundige wijze rondgeleid langs de Antitankgracht.

Voorinschrijving à 13,5 € portkost België inbegrepen ipv 15 €.












In de voetsporen van een rijk vestingbouwkundig verleden.

Het documentatiecentrum van Simon Stevin V.V.C. is gelegen in Fort 5 te Edegem.  Het archief omvat originele stukken en kopieën uit verschillende bronnen. 

Het documentatiecentrum omvat o.a.
  • Een uitgebreide bibliotheek van ongeveer 1.000 boeken
  • Atlassen en "Bâtiments Militaire"
  • Binnen- en buitenlandse vestingbouwkundige tijdschriften
  • Alle nummers van het tijdschrift Vesting. Overzicht artikels.

  • Plannen en kaarten
  • Een hondertal thematische collecties
  • Een uitgebreid fotoarchief
  • Een inventaris van het Moskou-archief - gedeelte vestingbouw 1865 tot 1940
Opbouw van het documentatiecentrum.

De documentatie uit diverse archieven wordt systematisch gebundeld per vestingwerk.

De indeling verschilt voor twee periodes: de periode van onafhankelijke vestingsteden en periode van een globale landsverdediging. 

Tot de oprichting van Kringvesting Antwerpen (1851) wordt alle documentatie ingedeeld per provincie. 

Vanaf 1851 delen we in op basis van de verschillende vestingen : Antwerpen, Luik en Namen . Vervolgens hebben we het gebeuren tijdens WO I.

Het interbellum is gecatalogeerd vanuit de vestingbouwkundige realisaties en plannen over verschillende linies en versterkte regio’s: Versterkte Stelling Antwerpen, Bruggenhoofd Gent, Koningshooikt-Waver-linie, Position Fortifiée Liège en Namur. 

WO II beschrijft de Duitse versterking aan de kust en de achterliggende versterkingen. De Koude Oorlog is het laatste vestingbouwkundig onderwerp.

Hoewel de versterkingen in Wallonië (PFL en PFN) niet rechtstreeks tot ons actieterrein behoren,behoort de studie van dit erfgoed tot de evidente uitbreiding van het gebeuren in Vlaanderen. Dit is ook het geval met wat vestingbouwkundig  interessant is in de ons omringende landen.

Twee medewerkers hebben het Moscou archief (het gedeelte van Belgisch militair archief dat te Moskou terecht was gekomen) , grondig naar relevante informatie over de versterkingen onderzocht.

Raadpleging van het documentatiecentrum.

Het documentatiecentrum kan geraadpleegd worden op afspraak.  Stuur een email met uw verzoek naar archief of neem telefonisch contact op het nr

+32 486 93 03 02.
Voorwaarden

Alle prijzen inclusief BTW 21 %

Raadpleging archief
Enkel onder begeleiding van archivaris

72 € per uur.

Reproducties
Alle reproducties worden exclusief geproduceerd door Simon Stevin V.V.C.  Archiefstukken worden dus niet uitgeleend aan derden.

Fotocopie Zwart-wit A4 - A3

0,6 € - 0,9 €

Scan A4 75 dpi - 300 dpi - 600 dpi

2,4 € - 5,6 € - 6,8 €

Print op fotopapier A6 - A5 - A4

2,4 € - 4,8 € - 9,6 €

Repro docs > A4  jpg 7 mb

14 €

Publicatierechten
Per publicatie / per document voor niet-commerciëel gebruik.
Bronvermelding verplicht.

32 €



Vesting Flash: gratis nieuwsbrief van Simon Stevin met  overzicht van activiteiten en actualiteit.  Zo blijf je steeds op de hoogte.  

Klik hier en ontvang gratis Vesting Flash



Bij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog speelden de forten een belangrijke rol.  

De 100ste verjaardag vormt een tastbaar aanknopingspunt om  de versterkingen  onder de aandacht te brengen.
Lees meer