Binnenkort
verkrijgbaar !

De Antitankgracht van de Vesting Antwerpen.

Robert Gils en George Melis


Aan de hand van 6 gedetailleerde wandelingen wordt de lezer op deskundige wijze rondgeleid langs de Antitankgracht.

Voorinschrijving à 13,5 € portkost België inbegrepen ipv 15 €.
In de kijker

Fort 2 te Wommelgem

Fort 2 zandstenen BrughoofdenFort 2 te Wommelgem is één van de acht bakstenen forten die deel uitmaakten van de door Henri Alexis Brialmont ontworpen kringvesting rond Antwerpen uit 1859. 

Toen het, door de wetten van 1906,1907, werd ingepast in de nieuwe Veiligheidsomwalling ter vervanging van de verouderde Grote Omwalling, kreeg het hoofdfront twee pantserkoepels en het zijfront een flankeerbatterij. 

Na de Eerste Wereldoorlog verloor het zijn functie als verdedigingswerk, maar bleef in handen van het leger tot in 1975 als voertuigendepot.

In 1977 werd het fort aangekocht door de gemeente Wommelgem.  Het is nu thuishaven voor tientallen verenigingen en verschillende musea. 

Sinds 2001 onderhouden de vrijwilligers van de vzw Fortvrienden,  de terreinen van het buitenfort, waarin ook het strategisch belangrijke hoofdfront is gelegen.  

Onder hun impuls kwam er een permanente tentoonstelling van 19de  eeuws geschut, ter illustratie van de evolutie van het geschut in deze periode tot en met de 1ste Wereldoorlog.  Aanvullend werden door hen musea ingericht over Wereldoorlog 1 en 2 en over de V-wapens. 

Reenactmentgroepen uit binnen-en buitenland vinden elkaar jaarlijks rond begin augustus augustus in een groots opgezette evocatie van een geallieerd "Peovercamp" uit de 2de' wereldoorlog. 

Ook specifiek aan het fort zijn de goede overzichtelijkheid van de verdedigingsorganen dank zij het onderhoud van de begroeiing op het hoofdfront. 

De grote caponnière is toegankelijk, en, via een baileybrug, zelfs het dak ervan. Aan de punt vinden we een Duits mitrailleursnest met loopgravenstelsel uit de tweede Wereldoorlog.

Muurschilderingen in de grote caponnière verwijzen volgens hardnekkige overlevering naar Rommel en zijn Afrikakorps. Andere zijn dan weer originele instructies bij schietoefeningen. In een galerij van het hoofdfrontgebouw  vindt men de kanonnententoonstelling, en in de linker halve caponnière een reconstructie van een kanon op kazemataffuit. Op aanvraag kunnen ook de musea bezocht worden.

Op het geschutsplatform van het reduit (binnenfort) herkent men nog duidelijk de originele indeling. De schuilgang eronder bevat een reeks unieke schietgaten. Buiten het voetbalveld  is de gracht nog grotendeels intact, samen met de bedekte weg en het buitenglacis, waarop het tracé van de drie strategische bossen nog te herkennen valt. Aan de brug naar het reduit zijn de brughoofden uitgevoerd in zandsteen.

Een bezoek brengen aan Fort 2 Wommelgem  

Gratis geleide wandelingen door de vrijwilligers van de Werkgroep Gidsen van Fort 2: elke laatste zaterdag (uitgezonderd december) van de maand om 14H. Geen inschrijving vereist.   Samenkomst aan het gidsenlokaal. (tegenover taverne Byblos, Parking 1.)

Groepen kunnen een wandeling aanvragen, mits opgave van het aantal personen en het door hen gekozen tijdstip, bij het Gemeentebestuur, Kaakstraat 2, 2160 Wommelgem. Contacteer Fort II Wommelgem.   Graag ook verwachtingspatroon en achtergrond van de groep situeren.

Algemeen http://www.wommelgem.be/product.aspx?id=1120 

Geleide wandelingen http://www.wommelgem.be/product.aspx?id=1240 

Online aanvraagformulier  http://www.wommelgem.be/EloketDetail.aspx?id=87 

Fort 2 : Fort II-straat, B2160 Wommelgem Belgium


Grotere kaart weergevenVesting Flash: gratis nieuwsbrief van Simon Stevin met  overzicht van activiteiten en actualiteit.  Zo blijf je steeds op de hoogte.  

Klik hier en ontvang gratis Vesting FlashBij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog speelden de forten een belangrijke rol.  

De 100ste verjaardag vormt een tastbaar aanknopingspunt om  de versterkingen  onder de aandacht te brengen.
Lees meer