Binnenkort
verkrijgbaar !

De Antitankgracht van de Vesting Antwerpen.

Robert Gils en George Melis


Aan de hand van 6 gedetailleerde wandelingen wordt de lezer op deskundige wijze rondgeleid langs de Antitankgracht.

Voorinschrijving à 13,5 € portkost België inbegrepen ipv 15 €.
In de voetsporen van een rijk vestingbouwkundig verleden.

Het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum ijvert voor het behoud, ontsluiting en herbestemming van historische versterkingen zoals forten, omwallingen, bunkerstellingen en andere verdedigingswerken.  

De gespecialiseerde medewerkers verstrekken advies en ondersteuning voor de instandhouding, bescherming en restauratie van het versterkt erfgoed.

We organiseren regelmatig bezoeken aan forten en andere versterkingen in binnen- en buitenland, pubiceren het tijdschrift Vesting en beheren een uitgebreid documentatiecentrum.

Via een netwerk van plaatselijke correspondenten is Simon Stevin sterk verankerd met het lokale niveau en het versterkte erfgoed. 

Waarom willen we ons vestingbouwkundig erfgoed bewaren ?

Beveren Fort LiefkenshoekVestingwerken zijn monumenten van de geschiedenis. 
Het zijn in het landschap terug te vinden sporen van lang vervlogen conflicten uit de bewogen geschiedenis van onze gewesten.

Vestingwerken zijn monumenten van de bouwkunde.
We mogen stellen dat de vestingbouw een grote invloed heeft uitgeoefend op heel wat niet militaire activiteiten. Dit geldt o.a. voor het gebruik van materialen en hun toepassing ervan in de bouwkunde, zoals het veralgemeend gebruik van baksteen, van beton en gewapend beton. De Renaissance- en Barokversterkingen waren “wetenschappelijke” constructies, gestoeld op wiskundige gegevens en verhoudingen. De eerste ingenieurs waren militairen, later zijn daar de burgerlijke ingenieurs bijgekomen.

Vestingwerken zijn monumenten in de natuur
Vele vestingwerken, met hun waterpartijen en spontane vegetatie, zijn geëvolueerd tot oases van rust en groen.  Sommige versterkingen zijn een toevlucht geworden voor een bedreigde fauna en flora in een oprukkend stedelijk of industrieel landschap.
Vesting Flash: gratis nieuwsbrief van Simon Stevin met  overzicht van activiteiten en actualiteit.  Zo blijf je steeds op de hoogte.  

Klik hier en ontvang gratis Vesting FlashBij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog speelden de forten een belangrijke rol.  

De 100ste verjaardag vormt een tastbaar aanknopingspunt om  de versterkingen  onder de aandacht te brengen.
Lees meer