Antwerpse forten 1914
door Robert Gils

Prachtig kijk- en leesboek over de Antwerpse forten in 1914 en vandaag.

   

Het verhaal van de Antwerpse forten en de Duitse belegering in woord en beeld aan de hand van talloze historische documenten en sfeervolle actuele foto's.  
Hardcover - 240 pag

kalender

Nieuws
Het Spoorwegfortje van Duffel beschermd als monument.

Recent heeft Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse regering en bevoegd voor Onroerend Erfgoed, het beschermingsbesluit voor het spoorwegfortje van Duffel ondertekend. 
Een mooi eerbetoon aan wijlen Roland Versele (1934-2011), Kapitein-Commandant op rust, lid van het Directiecomité van het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum en correspondent voor de regio Mechelen - Katelijne.    
Roland Versele

Van aankoop tot bescherming

Van bij de aankoop eind 2009 waren Kempens Landschap vzw en de gemeente Duffel overtuigd van de potenties van het spoorwegfortje van Duffel. Zowel op het vlak van natuur, zachte recreatie als van militair erfgoed.

Het fortje van Duffel werd gebouwd met als specifiek doel de verdediging van de spoorweglijn Brussel-Antwerpen. Het is een belangrijke getuige van de Belgische militaire bouwkunde in de laatste decennia van de 19de eeuw. Met zijn gemengde bouw: bakstenen muren en betonnen gewelven; en zijn bakstenen rondlopende gang is het enig in zijn genre. Bovendien is het ook enig op het vlak van vorm, als typisch verdedigingsfort van de spoorweg. Zowel op bouwtechnisch vlak dus als qua structuur/indeling is het fort van Duffel m.a.w. een uniek bouwwerk.

 Het is dan ook niet verwonderlijk dat Geert Bourgeois, Vlaams Viceminister-president en bevoegd voor Onroerend Erfgoed, recent het spoorwegfortje van Duffel op de lijst van beschermde monumenten heeft geplaatst. In een eerder stadium – met name bij de aanvraag tot bescherming – kon reeds vernomen worden dat het spoorwegfort van Duffel zijn volle aandacht genoot en dat hij positief stond ten opzichte van de aanvraag. Met het gekende resultaat.

 De bescherming is tevens een mooi eerbetoon aan wijlen Roland Versele (28/08/1934-13/06/2011). Het spoorwegfort van Duffel had een speciale plaats in het hart van deze Kapitein-Commandant op rust. Zo stelde hij heel de geschiedenis van het fort te boek en stond hij mee aan de basis van het masterplan dat uitgetekend werd voor het fort van Duffel. De bescherming van het fort van Duffel zou hij beschouwd hebben als de kers op de taart.  

 Een beschermd monument, wat nu?

Voor Kempens Landschap en de gemeente Duffel is de bescherming een erkenning van de historische waarde van het spoorwegfort en van de reeds gedane inspanning om het fort klaar te stomen voor bezoekers tegen de herdenking van WO I in 2014.

Het beschermingsstatuut als monument geeft eigenaars een aantal verplichtingen zoals de duurzame instandhouding van het monument. Maar creëert ook kansen naar financiële ondersteuning bij de verdere restauratie. In dit kader zal Kempens Landschap vzw dan ook een premieaanvraag indienen voor een aantal noodzakelijke werken.

De covoorzitters aan het woord

Gedeputeerde Peter Bellens en Inga Verhaert, covoorzitters Kempens Landschap, menen dat “de bescherming van het spoorwegfort van Duffel een versterking is van het huidige project waarbij Kempens Landschap vzw en de gemeente Duffel streven naar een duurzaam behoud van het fort waarbij de natuurwaarden en het recreatief medegebruik allebei hun plaats krijgen op de site.”  

     


Grotere kaart weergevenVesting Flash: gratis nieuwsbrief van Simon Stevin met  overzicht van activiteiten en actualiteit.  Zo blijf je steeds op de hoogte.  

Klik hier en ontvang gratis Vesting Flash

Bij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog speelden de forten een belangrijke rol.  De herdenkingen vormen een tastbaar aanknopingspunt om  de versterkingen  onder de aandacht te brengen.   Lees meer
Onze partners

    

Member of the International Fortress Council     

Als het over forten, bunkers of andere versterkingen gaat...