Antwerpse forten 1914
door Robert Gils

Prachtig kijk- en leesboek over de Antwerpse forten in 1914 en vandaag.

   

Het verhaal van de Antwerpse forten en de Duitse belegering in woord en beeld aan de hand van talloze historische documenten en sfeervolle actuele foto's.  
Hardcover - 240 pag

kalender

Nieuws


Op zondag 20 mei 2018 van 10.00U tot 18.00U opent Fort Haasdonk voor iedereen de deuren.  Het is zowat het enige fort van de Vesting Antwerpen dat in zijn oorspronkelijke vorm bewaard en... redelijk droog is gebleven. 

Fort Haasdonk, Vestingstraat te 9120 Haasdonk - Beveren

Er is een wandelparcours met gegidste rondleidingen en infostand voorzien.
Inkom 2 euro

Onze tip : Combineer uw bezoek
aan Fort Haasdonk met
een bezoek aan de aanpalende
Schans Landmolen. Met deze primeur krijgt men een ruimer beeld van de imposante Antwerpse Buitenlinie.  Er is tevens een shuttledienst voorzien.
Klik hier voor meer info
 

Fort Haasdonk is een betonnen pantserfort dat bestand was tegen een beschieting met 28cm-kalibers.  Het is een fort van de 2de orde met samengevoegde gekazematteerde caponnières.

Het fort werd gebouwd vanaf 1909, maar was bij het uitbreken van WO1 nog niet volledig afgewerkt.  Zo waren de koepels niet in gewapend beton ingegoten en ontbrak het grootste gedeelte van de elektrische- en de telefooninstallatie.

In 1914 werd het fort bezet en verdedigd door de 18de Vestingbatterij.  Het garnizoen bestond uit een 300tal militairen onder bevel van kapitein-commandant Van Loo.

Tijdens de belegering van Antwerpen in 1914 werd het fort noch beschoten noch belegerd.  het capituleerde na de val van de Vesting Antwerpen op 10 oktober 1914, waardoor het onbeschadigd bleef.

Tijdens de Duitse bezetting werd het fort bezet en verdedigd door artillerie-eenheden van de Landwehr en Landsturm die er hun opschriften achterlieten.  Op het einde van de oorlog werd het fort door de Duitsers ontwapend.

Tijdens het Interbellum werd in 1924 het fort gedeclasseerd als vestingwerk.  Het werd dus niet heruitgerust om dienst te doen als een infanteriesteunpunt.  
Hierdoor is Fort Haasdonk zowat het enige fort van de Vesting dat in zijn oorspronkelijke vorm bewaard is gebleven.

Er werden ook geen pogingen gedaan om het fort opnieuw waterdicht te maken, waardoor het een van de droogste forten van de Antwerpse fortengordels is gebleven.

Het deed dienst als Depot voor Springstoffen van het Legerpark der Genie.  Om een betere toegang te verkrijgen werd een gedeelte van de linker keelwal gesloopt en wierp men met de vrijgekomen aarde een dijk over de linker keelgracht.  Ook werden op de berm van de linker keelwal parallelle ondiepe grachten gegraven om er ongebruikt buskruit te verbranden.  De dekpantsers van de koepels werden weggenomen.

Tijdens WO2 speelde het fort geen enkele rol.  Wel plaatsten de Duitsers een tijdlang een FLAK-batterij op het fort.  De Duitsers deden echter geen pogingen om de voorpantsers van de koepels weg te nemen, zodat deze nog steeds aanwezig zijn.

Na WO2 werd Fort Haasdonk opnieuw een depot van het Legerpark der Genie, later "Geniepark van de Basis" genoemd, en gevestigd op de Westakkers.  Er werd buiten dienst gesteld materieel zoals gasmaskers e.d. opgeslagen.

In 2001 werd het Fort wettelijk beschermd en is sinds 2012 in privé bezit.

  Toegangsporterne                           Infanterie-uitgang                          Holtraverse koepel 150


Het rechter hoofdfrontVesting Flash: gratis nieuwsbrief van Simon Stevin met  overzicht van activiteiten en actualiteit.  Zo blijf je steeds op de hoogte.  

Klik hier en ontvang gratis Vesting Flash

Bij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog speelden de forten een belangrijke rol.  De herdenkingen vormen een tastbaar aanknopingspunt om  de versterkingen  onder de aandacht te brengen.   Lees meer
Onze partners

    

Member of the International Fortress Council     

Als het over forten, bunkers of andere versterkingen gaat...