Antwerpse forten 1914
door Robert Gils

Prachtig kijk- en leesboek over de Antwerpse forten in 1914 en vandaag.

   

Het verhaal van de Antwerpse forten en de Duitse belegering in woord en beeld aan de hand van talloze historische documenten en sfeervolle actuele foto's.  
Hardcover - 240 pag

kalender

Nieuws
Kanaalbunker BH2 Briegden gesloopt.

Sinds enkele jaren is NV De Scheepvaart bezig met grote verbredingwerken aan het Albertkanaal.  Te Briegden is recentelijk de brug opnieuw afgebroken en vervangen door een groter exemplaar.  Door de verbredingwerken aan het kanaal kwam  de bunker langs de zuidzijde van het kanaal in de verbredingzone van het kanaal te liggen waardoor hij diende te verdwijnen binnen het huidige concept van het project.

Ook de steun via de facebookpagina  Bunker Briegden van de beschermingsactie Bunker Briegden en de inzet van de initiatiefnemers kon niet meer baten om de sloop van de bunker te vermijden.

Foto : G.Huygen

Historisch kader.

Het Albertkanaal dat in 1939 voltooid werd, werd door het militaire opperbevel als de hoofdweerstandlinie beschouwd.  Het kanaal dat zich ten noorden bevond werd beschouwd als een voorpost.

 In 1935 is de studie volop bezig voor de sector Antwerpen-Hasselt, terwijl voor het deel Hasselt – Briegden een twintigtal bunkers van het type “Abri de flanquement à deux flancs de tir des canaux du Limbourg.” voorzien zijn.

Het zijn bunkers die bestand zijn tegen granaten van 150 mm, gebouwd op heipalen en bestemd voor twee mitrailleurs die elk één kant flankeren van het kanaal.  Aanvankelijk stonden ze 1400 tot 1600 m uit elkaar, maar De Défence Nationale vond dit te ruim en verkleinde het interval tot 800 m voor de nog niet gebouwde bunkers.  Voor het te grote interval voorzag men een extra intervalbunker.  Door het uitblijven van een bouw van dergelijke bunker, voorzag men dan enkel twee mitrailleurs.  In het stuk Hasselt-Briegen zouden 33 bunkers komen.  De bouw van deze bunkers begon in 1936 en was klaar in 1939.

Beschrijving van de BH2

De bunker heeft één ingang die zich in een kuil bevindt waarin je afdaalt met een spakenladder.  Naast de ingang is er ook een nooduitgang.  De wanden van de bunker zijn overal 90 cm, behalve de frontaal gerichte wand, die is 100 cm dik.  De frontale muur had aan elke zijde een korte flankeringsmuur om te beletten dat zijdelings vuur de schietgaten kon vernietigen zonder zelf beschoten te worden.  Hierin kon zich een kijkgleuf bevinden om de vijandelijk oever te observeren.  Deze kon ook gebruikt worden voor handvuurwapens.  
Plan : Copyright Patrice Wijnands

Twee buizen om een handgranaat te werpen completeerden het geheel.  De handgranaat kwam niet in het water terecht, maar ontplofte in een mandje van stalen spaken zodat de schrapnels hun defensieve kracht niet in het water verloren.  Soms waren deze breder gemaakt voor een machinegeweer.  De mitrailleurs van de flankerende schietgaten werden geplaatst op Chardome affuiten.  De schietgaten werden afgedekt door een stalen plaat die voor de opening gedraaid kon worden.

De bunkers werden gecamoufleerd met het zogenaamde eitjespatroon of het type Tyrolien Mamelonné.
De BH2 is gelegen aan de versmalling van het Albertkanaal bij de brug van Briegden, niet zo ver waar het Albertkanaal samenkomt met het kanaal Briegden-Neerharen.

Louis Paul Boon en de bunker.

De bekende schrijver Louis Paul Boon (1912-1979)  bevond zich in de groep die de bunker moest bemannen tijdens de mobilisaite.  Hij diende bij de 2e Carabiniers.  Tijdens de vroege ochtend van 10 mei 1940 waren zij getuige van zware bombardementen op de Grenswielrijderskazerne, De Caritat De Peruzzis die vlak bij de brug en de bunker gelegen was.  De mannen van de bunker konden ontsnappen via het ijssalon in het dorp vooraleer de brug opgeblazen werd.  De brug werd de volgende dag vlak voor de neus van de Duitsers alsnog opgeblazen.

Bron :  “Les fortifications belges au 10 mai 1940.  La défense du canal Albert et des canaux extérieurs” van Franck Vernier.  Uitgeverij  De Krijger

Met dank aan Luc Van de Sijpe

Vesting Flash: gratis nieuwsbrief van Simon Stevin met  overzicht van activiteiten en actualiteit.  Zo blijf je steeds op de hoogte.  

Klik hier en ontvang gratis Vesting Flash

Bij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog speelden de forten een belangrijke rol.  De herdenkingen vormen een tastbaar aanknopingspunt om  de versterkingen  onder de aandacht te brengen.   Lees meer
Onze partners

    

Member of the International Fortress Council     

Als het over forten, bunkers of andere versterkingen gaat...