Antwerpse forten 1914
door Robert Gils

Prachtig kijk- en leesboek over de Antwerpse forten in 1914 en vandaag.

   

Het verhaal van de Antwerpse forten en de Duitse belegering in woord en beeld aan de hand van talloze historische documenten en sfeervolle actuele foto's.  
Hardcover - 240 pag

kalender

Nieuws
Historiek.

Het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw werd onder naam Simon Stevinstichting, in 1964 opgericht als een afdeling van VTB-VAB.  

Dit gebeurde onder impuls van Jozef Van Overstraeten, voorzitter van de VTB-VAB, en van Dr. Jur. Hendrik. Lepage.  In 1993 werd de afdeling door toenmalig VTB-VAB voorzitter Roger Quintijn,  beheerder Roger Saels en Francine Dieltiens omgevormd tot een aparte vzw.

Berchem MechelsepoortEen doorslaggevende  aanleiding tot  het oprichten van de vereniging in 1964 was de dreigende afbraak  van de poorten van de Antwerpse Grote Omwalling bij de aanleg van de Ring R10. 

In de loop van de jaren zeventig ijverde het Simon Stevin V.V.C.  in de eerste plaats voor het behoud en de restauratie van Lillo. Ze slaagde er in, mede dankzij een perscampagne,  het Antwerpse stadsbestuur er toe te bewegen het onteigeningsbesluit van 1958 op te heffen en nadien toestemming te geven tot de restauratie van de wallen. Ook werd veel werk gemaakt van de Antwerpse fortengordel (Forten 2 tot 8) die op Fort 4 na in 1974 door het leger ontruimd werden.  Simon Stevin V.V.C.  leverde advies. 

De vereniging  heeft sterk bijgedragen tot het behoud van Fort Liefkenshoek. Ook werd veel aandacht besteed aan de Vestingstad Ieper. Na het decreet van 3 april 1976 werd de mogelijkheid geschapen om monumenten te laten opnemen in een voorontwerp van voor bescherming vatbare objecten zoals Fort Napoleon (Oostende), Diest, Fort Nieuwendamme (Nieuwpoort), Damme en Fort van Beieren (Koolkerke). In 1981 werden al deze werken op de monumentenlijst geplaatst.

Simon Stevin Simon Stevin (1548-1620)

Simon Stevin was een Zuid-Nederlandse wiskundige en ingenieur. Geboren te Brugge, week hij in 1582 uit naar het Noorden, waar hij de leermeester en adviseur van Prins Maurits werd en de organisator van de ingenieursopleiding aan de Leidse universiteit - de eerste ter wereld. Simon Stevin was de uitvinder van het decimale stelsel voor breuken en gaf de vestingbouw een wiskundige grondslag.

Wonder en is gheen wonder

Brugse wiskunde in dienst van Oranje

Stevins Sterctenbouwing
Vesting Flash: gratis nieuwsbrief van Simon Stevin met  overzicht van activiteiten en actualiteit.  Zo blijf je steeds op de hoogte.  

Klik hier en ontvang gratis Vesting Flash

Bij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog speelden de forten een belangrijke rol.  De herdenkingen vormen een tastbaar aanknopingspunt om  de versterkingen  onder de aandacht te brengen.   Lees meer
Onze partners

    

Member of the International Fortress Council     

Als het over forten, bunkers of andere versterkingen gaat...