Antwerpse forten 1914
door Robert Gils

Prachtig kijk- en leesboek over de Antwerpse forten in 1914 en vandaag.

   

Het verhaal van de Antwerpse forten en de Duitse belegering in woord en beeld aan de hand van talloze historische documenten en sfeervolle actuele foto's.  
Hardcover - 240 pag

kalender

Nieuws
In memoriam Robert Gils - 23 maart 1930 - 8 januari 2020


Wij hebben afscheid moeten nemen van onze erevoorzitter en bezieler Robert Gils.
Op 8 januari is hij in zijn negentigste levensjaar zachtjes thuis ontslapen.

We drukken onze oprechte gevoelens van medeleven uit naar zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen en wensen hen veel sterkte. 

Robert Gils laat een grote leegte na in onze vereniging.  

We zullen hem erg missen maar troosten ons met de vele mooie herinneringen en zijn tijdloze bijdrage tot de opwaardering van het versterkt erfgoed.

In 1985 werd Robert Gils ondervoorzitter van de toenmalige Simon Stevinstichting.
Door zijn buitengewone inzet bleek hij al heel vlug het Dagelijks Bestuur aan te sturen.
Niets liever wilde hij dan zijn fenomenale kennis van de vestingbouw enthousiast met anderen te delen.
Tijdens talrijke werk- en studiebezoeken aan diverse fortificaties wist hij telkens de aanwezigen door zijn encyclopedische kennis met verstomming te slaan en te begeesteren.
Vorig jaar nog consulteerden binnen- en buitenlandse hoogleraren hem i.v.m. de Wellingtonbarrière.
Hij was bovendien een heel goed causeur die zijn publiek blijvend kon boeien. Door zijn militaire achtergrond kreeg onze vereniging ook makkelijker toegang tot militaire archieven.

Zelfs nadat hij zich had teruggetrokken uit de dagelijkse werking bleef hij een cruciale steun voor de vereniging; als auteur van vestingbouwkundige werken bleef hij zeer actief. Verschillende publicaties o.a. een reeks over de Vesting Antwerpen staan op zijn naam en hij leverde gedurende 35 jaar lang ongeveer 150 artikels voor het tijdschrift Vesting. 

Robert Gils laat een grote leegte na in onze vereniging.  We zullen hem erg missen maar troosten ons met de vele mooie herinneringen en tijdloze bijdrage tot de opwaardering van ons versterkt erfgoed.

Koen Commers, hoofdredacteur Vesting.

Vesting Flash: gratis nieuwsbrief van Simon Stevin met  overzicht van activiteiten en actualiteit.  Zo blijf je steeds op de hoogte.  

Klik hier en ontvang gratis Vesting Flash

Bij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog speelden de forten een belangrijke rol.  De herdenkingen vormen een tastbaar aanknopingspunt om  de versterkingen  onder de aandacht te brengen.   Lees meer
Onze partners

    

Member of the International Fortress Council     

Als het over forten, bunkers of andere versterkingen gaat...